دکتر امیر حسین براتی

دکتر امیر حسین براتی

نام و نام خانوادگی: امیر حسین براتی

تاریخ تولد: 27/03/1345

محل تولد: تهران

 

 

 

 

 

مدارک تحصیلی

1-ديپلم رشته علوم دتجربي با معدل 16.5

2- فارغ التحصیل کاردانی رشته تربیت بدنی از مرکز تربیت معلم شهید چمران با رتبه سوم – سال تحصیلی 66- 1365

3 – فارغ التحصیل دکترای حرفه ای پزشکی عمومی سال تحصیلی 77-1376

4 – فارغ التحصیل دکترای تخصصی پزشکی – ورزشی (بورد تخصصی) سال تحصیلی 88-1387

 

سوابق آموزشی:

عضوهیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

مدرس دروس زیر در دانشکده های تربیت بدنی بمدت چهارده سال

1- شنا (1و2)

2- کشتی (1و2و تخصصی)

3- آمادگی جسمانی

4- دروس تئوری شامل: آسیب های ورزشی- حرکات اصلاحی – حرکت درمانی – آناتومی کارشناسی ارشد – فیزیوپاتولوژی بیماریهای عصب وعضله(دکتری و کارشناسی ارشد)- بهداشت ورزش- کمکهای اولیه – فیزیولوژی انسانی

5-تدریس در دوره کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی ذانشگاه تهران و دانشگاه خوارزمی(دروس پاتوفیزیولوژی بیماریهای عصب و عضله –کینزیوپاتولوژی )

6-تدریس در دوره کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی دانشگاه شهید با هنر کرمان(حرکات اصلاحی و پاتوفیزیولوژِی بیماریهای عصب و عضله)

7-تدریس در دوره دکترای حرکات اصلاحی و آسیبهای ورزشی پردیس بین المللی دانشگاه تهران(دروس پاتوفیزیولوژِی بیماریهای عصب و عضله- توانبخشی ورزشی)

8-تدریس در دوره دکترای بیو مکانیک ورزشی دانشگاه تربیت معلم(دانشگاه خوارزمی)درس بیومکانیک در توانبخشی

9- تدریس در دوره دکتری حرکات اصلاحی و آسیبهای ورزشی دانشگاه خوارزمی  وتهران(دروس پاتومکانیک آسیبهای اندام فوقانی و طرفی –پاتومکانیک آسیبهای اندام تحتانی-حرکت در مانی و باز توانی)

10-مدرس رسمي فدراسيون پرورش اندام و اجراي هفت دوره كلاس ملاحظات طبي در ورزش پرورش اندام در استانهاي کشور

11-تدریس در کلاسهای مربیگری فدراسیون شنا

 

سوابق اجرایی:

1-مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی از تاریخ 19/2/1383لغایت27/12/1384

2-پزشک مرکز بهداشتی درمانی  دانشگاه شهید رجایی

3-مدیر درمانگاه تیمهای ملی ستاد پزشکی ورزشی مستقر در ورزشگاه آزادی از سال 1389تاکنون

4-پزشک متخصص شانزدهمین دوره المپیک آسیایی 2010 گوانگجو

5-پزشک متخصص مسابقات جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی 2013 تهران

6-پزشک متخصص اجلاس زنان و بیداری اسلامی 18 و 19 تیر 1391

7-دبیر علمی سومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی 13 و 14 آذر ماه 1392

8-عضو کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک

9-پزشک متخصص هفدهمین دوره المپیک آسیایی2014اینچئون کره جنوبی

10-عضو هیئت مدیره انجمن علمی حرکات اصلاحی و آسیب ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

11-عضو هیئت موسس رشته حرکات اصلاحی

 

نظارت بر طرحهای پژوهشی:

1-ناظر طرح “ساخت جعبه پرتابل اندازه گیری وضعیت بدنی” پژوهشکده تربیت بدنی در سال 1388

2-ناظر طرح “تاثیر تمرینات تعادلی ،قدرتی و ترکیبی (تعادلی و قدرتی)بر عملکرد عضلانی-اسکلتی،عصبی-عضلانی،دانسیته استخوانی و کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به پارکینسون” پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1392

3-ناظر طرح “اثر تمرینات مقاومتی بر شاخص های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی،تراکم مواد معدنی ،هورومنهای تستوسترون و کورتیزول و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پروستات”پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1392

4-عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی پزوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1387 تا کنون

5- داور نشریات علمی- پژوهشی “پژوهش در ورزش” ،”طب ورزش” ،”پژوهش در طب ورزشی و فناوری” به شرح مقالات پیوست

6- داور کشوری جشنواره خوارزمی در بخش علوم زیستی و پزشکی از سال 1387 تا کنون (هفت سال )

 

 

اجرای کارگاههای آموزشی:

1 -اجرای کارگاه آموزشی –پژوهشی باعنوان “معاینه اندام فوقانی در آسیبهای ورزشی (شانه و آرنج)” در تاریخ 20/8/1388در پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

2-برگزاری کارگاه “آسیبهای شانه و اندام فوقانی” پژوهشکده تربیت بدنی –مهر ماه 89

3- برگزاری کارگاه”آسیبهای لگن در ورزشکاران”پژوهشکده تربیت بدنی –آبان ماه سال 90

4-برگزاری کارگاه “مرگ ناگهانی و قلب ورزشکار “پژوهشکده تربیت بدنی –اسفند ماه سال 90

5-برگزاری کارگاه “استراتژیهای حرکات اصلاحی در اختلالات وضعیت لگن”-اردیبهشت ماه 91-دانشگاه آزاد اسلامی

6- برگزاری گارگاه “معاینات پیش از فصل در ورزشکاران”هشتمین همایش بین المللی پزشکی ورزش اصفهان –اردیبهشت 91

7-برگزاری کارگاه “بررسی آخرین لیست داروهای ممنوعه wadaسال 2013″اردیبهشت 1392پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8-برگزاری گارگاه “sacroiliac dysfunction in movement impairment syndrome“هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی در دانشگاه شهید بهشتی اسفند ماه 1993

 

تألیفات:

1- اصول آموزش کشتی انتشارات مرجان علم چاپ نخست 1386

2- کشش تسهیل شده انتشارات دانشگاه شهید رجایی (سال نشر 1388)

3-ارتوپدی و طب ورزش کتاب مرجع طب اطفال نلسون 2011(سال انتشار 1391)

4-تالیف کتاب ورزشهای قدرتی در زنان با رویکرد طبی انتشارات تیمور زاده1392

4-راهنماي آسيبهاي ورزشي انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393

5- امدادگری در میادین ورزش با تاکید بر پیشگیری از آسیب1393

6-سندرمهای اختلالات سیستم حرکتی1394(زیر چاپ)

 

مقالات:

1- “میزان شیوع کم خونی فقر آهن دوندگان حرفه ای طی یک دوره تمرین پیش از فصل” پذیرفته شده مجله حرکت مورخ 3/6/86

2- “ورزش، سیستم ایمنی و بیماریهای عفونی”  طی دو شماره مجله طب ورزش شماره های 17و19

3- ” بروز سنکوب و اختلال عصبی در یک دونده”  مجله ورزش دانشگاه انقلاب شماره 34

4-  “هیپرباریا و هیپوباریا و تأثیر آن بر عملکرد ورزش”  طی چهار شماره در مجله دنیای شنا

5- “آسم ناشی از ورزش چیست؟” مجله ورزش دانشگاه انقلاب شماره 18

6- ” فیزیولوژی شنا و نیازهای جسمانی آن”  مجله طب ورزش شماره 18

7- “ازدواجهای بوصال نرسیده در ایران” هفته نامه پزشکی امروز شماره 348

8- ” اختلال کاهش توجه همراه با بیش فعالی در کودکان (ADHD)”  مجله زیور ورزش شماره 5

9- The Effect of Incremental Preseason Endurance Training on the rate of Anemia …در مجله wjss(علمی پژوهشی)

سال اول شماره چهار وسال انتشار 2009

10-“رابطه بین ظرفیت بافری خون وتوان هوازی با توانایی اجرای فعالیت تناوبی شدید در فوتبالیست های جوان ” سال نوزدهم  شماره 1 (پیاپی53)بهار 1390-مجله المپیک(علمی پژوهشی)

11-“The effect of one bout incremental exercise on salivary immunoglobulin A change in boy athlete  and no athlete  high school students”

Journal of  Exercise in Heath and Disease, university of Porto 20/12/2011

12- “The effect of 6 weeks core stabilization training program on the balance in mentally retarded students”- International journal of sport study(Turkish)-volume 2-2012

13- “Comparison balance and footprint parameters in normal and overweight children” International journal of preventive medicine(iran)-volume 1 -2013

14-“مقایسه درجه استئوآرتریت رادیوگرافیک ودرد زانو ،میزان علائم ،مشگلات عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی درورزشکاران نخبه باز نشسته دو و میدانی و افراد غیر ورزشکار” مجله علمی پژوهشی فیض ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،1/9/1390

15-تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دختران دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه “فصلنامه المپیک (علمی پژوهشی)24/6/1390

16-“تاثیر یک دوره تمرینات منتخب ورزشی در آب بر درد ،میزان علائم ،عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو”مجله پژوهش در علوم توانبخشی سال هشتم شماره دوم خرداد و تیر 91

17- تاثیر یک دوره تمرین هوازی متناوب و تداومی بر شاخص التهابی پیشگوی بیماریهای قلبی –عروقیhs-crpو رابطه آن با در صد چربی بدن پسران غیر ورزشکار- پژوهشهای کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش-شماره دوم پاییز 1391

18- اثر هشت هفته تمرین مقاومتی –تناوبی ومقاومتی تداومی بر برخی متغیرهای هماتولوژیکدر پسران غیر ورزشکار 14 تا 17سال- فیزیولوژِی ورزش(علمی –پژوهشی)-شماره 14 تابستان 1391

19- ارتباط بین اجزائ تیپ بدنی وسن رسیدن به phvدر پسران 10-7ساله  – دانش و تندرستی(علمی پژوهشی)

20- طراحی و ساخت نرم افزار پیکر سنجی- مطالعات طب ورزش(علمی پژوهشی)

21- مقایسه پارامتر های ننقش پا در حالت استاتیک و دینامیک در کودکان دارای اضافه وزن- طب ورزشی(علمی پژوهشی)

22- تاثیر 6هفته تمرینات ثبات مرکزی روی تعادل پویا ی کم توانان ذهنی و سالم- پژوهش در طب ورزش و فناوری

23-The effect of plyometric exercises on the selected biomechanical parameters of breaststroke among male swimmers aged 10-14-   International Journal of Sport Studies. Vol., 4 (3), 277-283, 2014

24- Comparison of Efficacy the Three Different Practice Methods on Acquisition and Learning a Motor Skill   –    International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (6), 649-658, 201

25-     Supplementation of iron effect on aerobic power of 14 to 17 aged girl students with different iron lack levels –    International Journal of Sport Studies. Vol., 4 (3), 304-308, 2014

26-      The Effect of Two Types of Concurrent Endurance and Resistance Trainings on Aerobic Power, Strength, Body Composition and Lipid Profiles in Untrained Overweight Adolescent Boys –  International Journal of Sport Studies. Vol., 4 (3), 348-354, 2014

 

شرکت در همایشهای داخل و خارج:

1- “EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN TRUNK MUSCLES ENDURANCE

AND STATIC BALANCE IN MALE STUDENTS OF TEHRAN UNIVERSITY”

کنگره جهانی طب ورزش(بیست وسومین)-رم ایتالیا

2-” رابطه زاویه کشککی –رانی در مفصل زانو با توان انفجاری انذام تحتانی در پسران نوجوان غیر ورزشکار”- دومین همایش ملی استعداد یابی-1391-دانشگاه تهران

3- “استعدادیابی و شناسایی عوامل پیشبین در آسیبهای ورزشی کودکان”- دومین همایش ملی استعداد یابی-1391-دانشگاه تهران

4- تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی-تناوبی و مقاومتی-تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی در پسران 14تا17 سال غیر ورزشکار- ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران-آذر 1390

5- مقایسه تاثیر دو نوع تمرین استقامتی و مقاومتی بر برخی متغیر های سلامتی و فیزیولوژیک در پسران غیر ورزشکار دارای اضافه وزن 14تا 17 سال- هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران-آذر 1390

 

عناوین:

1- پایان نامه برگزیده سال 1376 در دو حوزه دکتری علوم اجتماعی و دکتری پزشکی عمومی

تقدیرنامه از مدیر کل تربیت معلم آموزش و پرورش کشور 1366

پژوهشگر برتر سال 93 و92 دانشگاه شهید رجایی

استاد نمونه دانشگاه سال 1394

 

سوابق ورزشی:

1- مربیگری شنا درجه 1

2- داوری شنا

3- گواهینامه درجه 1 نجات غریق و Live Saving

4- مربیگری کشتی درجه 3

5- مربیگری بدنسازی و پرورش اندام

6- مربی کشتی دانشگاه در 2 دوره و کسب مقام دوم کشوری در سال 1381

 

ایراد سخنرانی و پوستر در همایش ها:

1- همایش بین المللی بیماریهای کودکان تحت عنوان “رویکرد های خاص به آسیب شناسی ورزشی کودکان” دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386

2- کنگره بین المللی بیماریهای داخلی تحت عنوان “تغییرات اندکس گلبولی در ورزشکاران زن” 1387

3- همایش کشوری یافته های نوین در روانپزشکی مورخ 2/9/83

4- همایش طب ورزش در دانشگاه آزاد بوشهر 1386

5- نقش ورزش در پیشگیری از بیماری های عصبی – دانشگاه شهید رجایی به مناسبت هفته پژوهش 1386

6- ملاحضات بیومکانیکی در سندروم پاتلوفمورال – پژوهشکده تربیت بدنی ( پنجمین همایش علمی آسیب های ورزشی مهرماه 1387)

7- برگزاری همایش طب ورزش خاص مربیان تربیت بدنی دی ماه 1387-قزوین

8-سخنران ویژه در هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-11 و12اسفندماه 1388 در تهران با عنوان آپوفیزیت ها در آسیبهای ورزشی

9-سخنرانی در همایش ملی ورزش های سه گانه (آکادمی ملی المپیک)تحت عنوان مکملهای ورزشی در ورزشهای سه گانه زمستان 89

10-سخنران کلیدی هفتمین همایش سراسری پزشکی ورزشی با عنوان “فوریتها در پزشکی ورزشی “9 و 10 آذر ماه 1390هتل المپیک

12-سخنران کلیدی اولین همایش علمی پزشکی ورزشی و سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باعنوان “افسردگی و ورزش”آبان ماه 1390

13- سخنران کلیدی همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور با عنوان “درمانگر ورزشی”آذر ماه 1390

14-” مقاله برگزیده” همایش استعداد یابی ورزشی با عنوان طراحی نرم افزار استعدادیابی مهر ماه 1390

15- نقش دما و رطوبت در فوتبال پایه  آکادمی  فدراسیون فوتبال22/9/90

16-تاثیر دو نوع تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر برخی متغیرهای سلامتی و فیزیولوژیک در پسران غیر ورزشکار دارای اضافه وزن 14تا17ساله –هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی  اصفهان 27و 28خرداد1391

17-تاثیر شدت فعالیت های ورزشی بر میزان هموسیستئین پلاسمای مرد ورزشکار –هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی اصفهان 27و28خرداد1391

18-سخنرانی تحت عنوان “concussion in sport  “   همایش سراسری پزشکی ورزشی .شیراز 1393

19-سخنرانی تحت عنوان “حرکات اصلاحی در اختلالات کمر و ساکروایلیاک” همایش سراسری پزشکی ورزشی .شیراز 1393

 

گواهینامه ها:

1- دوره تغذیه ورزش زیر نظر پروفسور ماهان (Maughan) در 25 و 26 آگوست 2007

2- دوره تربیت پزشک تیم اسکی – دیزین

3- ماساژ ورزشی زیر نظر دکتر هاماران (Hamaran) از کشور کانادا – کمیته ملی المپیک 1383)

4- TPDC

5- ورزش و بیماریها – دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385

6- آشنایی با دستگاه تجزیه و تحلیل حرکتی – پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1380

7- آشنایی با دستگاه Spinal Mouse – پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1384

8- کارگاه برخورد عملی با مشکلات شانه – 15/12/85 دانشگاه شهید بهشتی

9- کارگاه بازتوانی ضایعات شانه – 15 جولای 2007 دانشگاه شهید بهشتی

10- دوره طب چینی (توینا) و ماساژ چینی زیر نظر دانشگاه دولتی پکن

 

 

 

سمت: استاد دانشگاه, متخصص پزشکی ورزشی
آدرس محل کار: تهران - میدان هروی - تپه شمس آباد - نبش پل همت - کوچه نعمتی - پلاک 8 - طبقه 3 واحد 5
روزهاکاری: دوشنبه, چهار شنبه, شنبه